Cennik

Tłumaczenia z hiszpańskiego, tłumaczenia z fińskiego - cennik

Jeśli interesują Państwa usługi tłumacza polsko- hiszpańskiego, tłumacza języka fińskiego lub tłumacza języka katalońskiego i chcielibyście poznać ceny tłumaczeń, to zapraszam do przejrzenia zawartości tej zakładki.

Ceny tłumaczeń ustalane są osobno dla tłumaczeń przysięgłych  i zwykłych. W przypadku tłumaczeń przysięgłych z hiszpańskiego za stronę rozliczeniową uważa się 1125 znaków. W tłumaczeniach zwykłych za stronę rozliczeniową przyjmuje się 1800 znaków. W tłumaczeniach ustnych jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa. Każdą rozpoczętą stronę lub godzinę tłumaczenia traktuje się jako pełną jednostkę rozliczeniową.

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne

(stawki za 1 stronę rozliczeniową – 1125 znaków – wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, w zaokrągleniu do pełnych złotych)

 

netto

brutto

tłumaczenie uwierzytelnione pisemne na język hiszpański       

36,00

44,28

sporządzenie kopii tłumaczenia uwierzytelnionego na język hiszpański              

7,00

8,61

uwierzytelnienie tłumaczenia na język hiszpański          

18,00

22,14

tłumaczenie uwierzytelnione pisemne z języka hiszpańskiego                

25,00

30,75

sporządzenie kopii tłumaczenia uwierzytelnionego z języka hiszpańskiego       

5,00

6,15

uwierzytelnienie tłumaczenia z języka hiszpańskiego

12,50

15,38

Strona rozliczeniowa w tłumaczeniu uwierzytelnionym: 1125 znaków, tzn. liter i uzasadnionych spacji. Do obliczenia ilości znaków wlicza się też opis pieczęci i adnotacje o złożonych na dokumencie podpisach

Tłumaczenia przysięgłe ustne

(stawka za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia)

                                 

netto

brutto

tłumaczenie uwierzytelnione ustne (Notariusz, USC, itp.)

(stawka za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia efektywnego)    

100,00

123,00

tłumaczenie ustne nieefektywne

(dojazd na miejsce tłumaczenia i powrót, przerwy, przestoje i oczekiwanie niezależne od tłumacza)

50,00

61,50

 

Tłumaczenia zwykłe

Przeciętnie:

  • strona tłumaczenia z języka hiszpańskiego: 40,00 zł netto
  • strona tłumaczenia na język hiszpański: 50,00 zł netto

Powyższe ceny są orientacyjne, cena ostateczna może ulec zmianie w zależności od stopnia specjalizacji, liczby stron, terminu realizacji itd.

Standardowo za stronę rozliczeniową przyjmuje się 1800 znaków. Możliwe jest również rozliczenie w systemie 1500 znaków lub innym zgodnie z życzeniem Zlecającego. Tłumaczenia nieprzysięgłe ustne (rozmowy handlowe, itp.) - stawka dzienna: 750,00 zł netto.

Rozliczenie i sposób płatności:

Osoby fizyczne: gotówka, listownie za pobraniem, przelew zaliczkowy

Firmy: gotówka, przelew bankowy do 14 dni

Stawkę za tłumaczenie zwykłe należy ustalać indywidualnie, a jej wysokość uzależniona jest od wielkości zamówienia, terminu realizacji oraz stopnia specjalizacji.