Cennik

Tłumaczenia z hiszpańskiego, tłumaczenia z fińskiego - cennik

Jeśli interesują Państwa usługi tłumacza polsko- hiszpańskiego, tłumacza języka fińskiego lub tłumacza języka katalońskiego i chcielibyście poznać ceny tłumaczeń, to zapraszam do przejrzenia zawartości tej zakładki.

Ceny tłumaczeń ustalane są osobno dla tłumaczeń przysięgłych  i zwykłych. W przypadku tłumaczeń przysięgłych z hiszpańskiego za stronę rozliczeniową uważa się 1125 znaków. W tłumaczeniach zwykłych za stronę rozliczeniową przyjmuje się 1800 znaków. W tłumaczeniach ustnych jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa. Każdą rozpoczętą stronę lub godzinę tłumaczenia traktuje się jako pełną jednostkę rozliczeniową.

Ceny podane na stronie są orientacyjne i mogą ulec zmianie. Aby uzyskać aktualne ceny i szczegółowe informacje, prosimy o kontakt poprzez e-mail lub telefon. Jesteśmy do dyspozycji, aby pomóc i udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.

 

Tłumaczenia przysięgłe pisemne

Stawki za 1 stronę rozliczeniową [wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości [Dz.U. z 2019 r, poz. 1975]. Strona obliczeniowa w tłumaczeniu 1125 znaków, tzn. liter i uzasadnionych spacji. Do obliczenia ilości znaków wlicza się też opis pieczęci i adnotacje o złożonych na dokumencie podpisach lub odręcznych dopiskach]:

netto brutto
tłumaczenie uwierzytelnione pisemne na język hiszpański 68,00 83,64
sporządzenie kopii tłumaczenia uwierzytelnionego na język hiszpański 10,00 12,30
uwierzytelnienie tłumaczenia na język hiszpański 34,00 41,82
tłumaczenie uwierzytelnione pisemne z języka hiszpańskiego 47,50 58,43
sporządzenie kopii tłumaczenia uwierzytelnionego z języka hiszpańskiego 7,00 8,61
uwierzytelnienie tłumaczenia z języka hiszpańskiego 23,75 29,21
Wydanie drugiego egzemplarza tłumaczenia 10,00 12,3

Powyższe ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki i skanowania.

Tłumaczenia przysięgłe ustne

(stawka za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia)

netto brutto
tłumaczenie uwierzytelnione ustne (Notariusz, USC, itp.)

(stawka za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia efektywnego)

200,00 246,00
tłumaczenie ustne nieefektywne

(dojazd na miejsce tłumaczenia i powrót, przerwy, przestoje i oczekiwanie niezależne od tłumacza)

75,00 92,25

Tłumaczenia zwykłe

Przeciętnie:

  • strona tłumaczenia z języka hiszpańskiego (1800 zn/str): 60,00 zł netto
  • strona tłumaczenia na język hiszpański (1800 zn/str): 75,00 zł netto

Powyższe ceny są orientacyjne, cena ostateczna może ulec zmianie w zależności od stopnia specjalizacji, liczby stron, terminu realizacji itd.

Standardowo za stronę rozliczeniową przyjmuje się 1800 znaków. Możliwe jest również rozliczenie w systemie 1500 znaków lub innym zgodnie z życzeniem Zlecającego. Tłumaczenia nieprzysięgłe ustne (rozmowy handlowe, itp.) - stawka dzienna: 1500,00 zł netto.

Rozliczenie i sposób płatności:

Osoby fizyczne: gotówka, karta płatnicza, listownie za pobraniem, przelew zaliczkowy

Firmy: gotówka, karta płatnicza, przelew bankowy do 14 dni

Stawkę za tłumaczenie zwykłe należy ustalać indywidualnie, a jej wysokość uzależniona jest od wielkości zamówienia, terminu realizacji oraz stopnia specjalizacji.