Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne – Katowice

Tłumaczenia medyczne mogą przyjmować dwojaki charakter. Z jednej strony ich przedmiotem są fachowe publikacje, opisy metod terapeutycznych, zasad przeprowadzania badań diagnostycznych czy wyniki eksperymentalnych terapii. W drugiej grupie znajdują się dokumenty i materiały wykorzystywane na co dzień, do rejestrowania przebiegu leczenia czy zapisywania farmaceutyków i zasad ich stosowania. Podobnie jak inne przekłady specjalistyczne, również tłumaczenia medyczne wymagają wiedzy z różnych dziedzin medycyny, farmacji, fizykoterapii itp. Potrzebna jest też znajomość procedur stosowanych przy prowadzeniu dokumentacji, a także wiedza o lekach i preparatach stosowanych w innych krajach, ale mających ten sam sam skład i przeznaczenie. Zapraszamy do poznania oferty tłumaczenia z fińskiego, tłumaczenia techniczne oraz tłumaczenia dokumentów samochodowych.

Tłumaczenia medyczne mogą mieć formę przysięgłych, jeśli obejmują tłumaczenia pism urzędowych, które stanowią podstawę dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zaliczają się do nich między innymi:

  • orzeczenia lekarskie,
  • wypisy ze szpitala,
  • opisy przeprowadzonych terapii,
  • protokoły powypadkowe,
  • wyniki badań laboratoryjnych itp.

Wykonuję rzetelne tłumaczenia medyczne z hiszpańskiego na polski i z polskiego na hiszpański. Tłumaczę też publikacje medyczne, analizy badawcze, ekspertyzy, wyniki badań i testów naukowych, instrukcje obsługi i wiele innych dokumentów.