Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne – Katowice

Tłumaczenia medyczne mogą przyjmować dwojaki charakter. Z jednej strony ich przedmiotem są fachowe publikacje, opisy metod terapeutycznych, zasad przeprowadzania badań diagnostycznych czy wyniki eksperymentalnych terapii. W drugiej grupie znajdują się dokumenty i materiały wykorzystywane na co dzień, do rejestrowania przebiegu leczenia czy zapisywania farmaceutyków i zasad ich stosowania. Podobnie jak inne przekłady specjalistyczne, również tłumaczenia medyczne wymagają wiedzy z różnych dziedzin medycyny, farmacji, fizykoterapii itp. Potrzebna jest też znajomość procedur stosowanych przy prowadzeniu dokumentacji, a także wiedza o lekach i preparatach stosowanych w innych krajach, ale mających ten sam skład i przeznaczenie.

Tłumaczenia medyczne mogą mieć formę przysięgłych, jeśli obejmują tłumaczenia pism urzędowych, które stanowią podstawę dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Zaliczają się do nich między innymi:

  • orzeczenia lekarskie,
  • wypisy ze szpitala,
  • opisy przeprowadzonych terapii,
  • protokoły powypadkowe,
  • wyniki badań laboratoryjnych itp.

Wykonuję rzetelne tłumaczenia medyczne z hiszpańskiego na polski i z polskiego na hiszpański. Tłumaczę też publikacje medyczne, analizy badawcze, ekspertyzy, wyniki badań i testów naukowych, instrukcje obsługi i wiele innych dokumentów.