Oferta

Tłumaczenia z hiszpańskiego – Katowice

Translacją zajmuję się zawodowo od 1995 roku. Wykonuję tłumaczenia przysięgłe hiszpańskiego w różnych dziedzinach. Proponuję zarówno tłumaczenia ogólne, jak i specjalistyczne, w szczególności tekstów naukowych, technicznych oraz medycznych. Jako solidny tłumacz hiszpańskiego podejmuję się rzetelnego i terminowego tłumaczenia pism urzędowych oraz tłumaczenie dokumentów dotyczących samochodu. Wykonuję tłumaczenia ustne hiszpańskiego oraz translacje pisemne zwykłe i przysięgłe. Każde zadanie realizuję szybko i rzetelnie.

Przekłady z fińskiego i katalońskiego

Tłumaczenia z hiszpańskiego na polski nie wyczerpują jeszcze mojej oferty. Zajmuję się też translacją tekstów z dwóch innych języków. Ze względu na brak uprawnień tłumacza przysięgłego w ich zakresie oferuję zwykłe przekłady z katalońskiego i tłumaczenia z fińskiego.

Poniżej przedstawiam zestawienie tłumaczeń, z jakimi miałam najczęściej styczność w ostatnich latach.

Język hiszpański – tłumaczenia

Tłumaczenia przysięgłe

 • dokumenty stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu);
 • dokumenty tożsamości (paszporty, dowody osobiste, karty stałego pobytu);
 • dokumenty prawne (pełnomocnictwa, akty notarialne, pozwy i inne dokumenty sądowe w sprawach gospodarczych, rozwodowych, o alimenty itp.);
 • dokumenty potrzebne do wyjazdu i pracy za granicą (zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia lekarskie, świadectwa kwalifikacji, umowy o pracę itp.);
 • deklaracje podatkowe, świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach i inne dokumenty potrzebne osobom zatrudnionym w Hiszpanii do rozliczenia się z polskim fiskusem lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych);
 • świadectwa szkolne, maturalne, dyplomy ukończenia szkół wyższych i kursów, indeksy
 • dokumenty samochodowe (karty przeglądów technicznych, dowody rejestracji i wyrejestrowania pojazdu, faktury kupna-sprzedaży);
 • dokumenty prawno-handlowe (wyciągi z rejestru handlowego, statuty spółek, umowy handlowe);
 • protokoły policyjne (zgłoszenie kradzieży itp.);
 • dokumenty medyczne (wypisy ze szpitala, orzeczenia lekarskie itp.);
 • dokumenty celne (SAD, świadectwa pochodzenia itp.);

Tłumaczenia zwykłe ­– tłumaczenia języka katalońskiego, hiszpańskiego oraz przekłady z fińskiego

 • korespondencja prywatna, teksty użytkowe;
 • teksty medyczne, zaświadczenia lekarskie, dokumentacja medyczna, wypisy ze szpitala;
 • teksty techniczne, głównie z dziedziny kolejnictwa, budowy maszyn, malowania i zabezpieczeń antykorozyjnych, górnictwa, ceramiki (warunki techniczne wykonania i odbioru, dokumentacja techniczno-ruchowa, atesty i inne dokumenty jakościowe, instrukcje obsługi i konserwacji maszyn, karty technologiczne, świadectwa dopuszczeniowe itp.);
 • korespondencja handlowa (zamówienia, ustalenia warunków dostawy);
 • teksty naukowe i popularno-naukowe;

Gwarantuję bardzo szybkie terminy realizacji zleceń bez względu na to, czy powierzą mi Państwo zwykłe tłumaczenia z fińskiego, katalońskiego, czy tłumaczenia przysięgłe hiszpański-polski. W każdej sytuacji należy je jednak uzgodnić ze mną indywidualnie. W przypadku standardowych dokumentów (akty urodzenia i małżeństwa, dokumenty potrzebne do pracy w Hiszpanii, dokumenty samochodowe) z reguły odbiór tłumaczenia jest możliwy już następnego dnia po zleceniu. Termin oczekiwania na tłumaczenie innych dokumentów zależy od ich tematyki i wielkości (średnio 4 strony/dzień).