Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne – Katowice

Tłumaczenia techniczne stawiają wysokie wymagania osobie wykonującej przekład. Zaliczają się do translacji specjalistycznych, a poza doskonałą znajomością języka wymagają też konkretnej wiedzy z danej dziedziny. Zważywszy na to, że w większości przypadków tłumaczenia techniczne obejmują dokumentację maszyn czy opis technologii, zrozumienie treści i jej wierne przełożenie jest wyjątkowo ważne. Podobnie jak tłumaczenia techniczne, tłumaczenia dokumentów dotyczących samochodu, tłumaczenia medyczne, wymagają nie tylko wiedzy o technologii czy konstrukcji maszyn, ale też posługiwania się specjalistycznym słownictwem branżowym. W wielu przypadkach są to terminy nieprzetłumaczalne, których użycie w przekładzie wymaga stosowania oczywistych i zrozumiałych form opisowych.

Przekłady tekstów technicznych w mojej ofercie

Tłumaczenia techniczne obejmują między innymi materiały promocyjne, oferty produktów handlowych wypuszczanych na dany rynek, specyfikacje maszyn i produktów, opisy technologii, dokumentację rozruchową, produkcyjną, rysunki techniczne i wiele innych. Jako profesjonalny tłumacz z wiedzą specjalistyczną wykonuję tłumaczenia techniczne tekstów z dziedziny:

  • kolejnictwa,
  • budowy maszyn,
  • malowania i zabezpieczeń antykorozyjnych,
  • górnictwa,
  • ceramiki.

Są to teksty opisujące warunki techniczne wykonania i odbioru, dokumentacja techniczno-ruchowa, atesty i inne dokumenty jakościowe, instrukcje obsługi i konserwacji maszyn, karty technologiczne, świadectwa dopuszczeniowe itp.