Tłumaczenia pism urzędowych

Tłumaczenia pism urzędowych i dokumentów – Katowice

Tłumaczenia pism urzędowych i dokumentów są chyba najczęściej wykonywanymi tłumaczeniami przysięgłymi. Są one niezbędne przy załatwianiu wielu spraw, począwszy od ustalania ojcostwa i alimentów, przez uzgadnianie prawa do dziedziczenia, po dokumentowanie przebiegu pracy zawodowej. Szczególnie osoby ze starszego pokolenia na przestrzeni kilkudziesięciu lat życia mogły mieszkać, pracować czy prowadzić interesy w krajach unijnych, w tym również w Hiszpanii. Tłumaczenia pism urzędowych i dokumentów formalnych wymagają uprawnień tłumacza przysięgłego, które posiadam. Dlatego każdy przygotowany przeze mnie przekład ma moc prawną moc prawną i zostanie zaakceptowany przez dowolny urząd czy instytucję. Zapraszamy do poznania oferty tłumaczenia z fińskiego, tłumaczenia techniczne oraz tłumaczenia dokumentów samochodowych.

Tłumaczę:

 • akty wystawione przez urzędy stanu cywilnego,
 • dokumenty tożsamości,
 • akty notarialne i pełnomocnictwa,
 • dokumenty sądowe i pozwy,
 • zaświadczenia o niekaralności, lekarskie, umowy o pracę i inne dokumenty niezbędne do zatrudnienia,
 • dokumenty podatkowe i potwierdzające dochody,
 • dyplomy i świadectwa z różnych etapów edukacji,
 • dokumenty celne,
 • dokumenty medyczne,
 • dokumenty handlowo-prawne,
 • i wiele innych.

W 1995 roku uzyskałam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego, a od 2005 roku znajduję się na liście tłumaczy przysięgłych prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/349/2005.