Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie poświadczone ma moc urzędową. Jest wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministra Sprawiedliwości. Zawiera przekład treści dokumentu, szczegółowy jego opis, a każdy egzemplarz musi być podpisany i opieczętowany oraz wpisany do specjalnego dziennika. Tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność zawodową za swoją pracę. Jest zawodem zaufania publicznego. Przekład poświadczony sporządza jedynie tłumacz przysięgły. Ma on moc urzędową, ponieważ podczas jego wykonywania obowiązują zasady określone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oprócz zwykłego tłumaczenia treści zawiera szczegółowy opis wyglądu i stanu dokumentu, pieczęci, podpisów oraz wszelkich adnotacji i dopisków, itp. Każda strona dokumentu musi być opieczętowana i podpisana. Osoba sporządzająca go musi dokonać wpisu w dzienniku, czyli repertorium tłumacza przysięgłego.

Poświadczony może być każdy dokument, jednak nie zawsze przekłady dokonane na podstawie kopii, skanów itd. są respektowane przez urzędy. Zalecane jest więc, aby do tłumaczenia poświadczonego przedstawić oryginały dokumentów, ponieważ tłumacz obowiązany jest odnotować, czy przekładu dokonano na podstawie okazanego oryginału czy kopii/skanu/itp. Z usług specjalisty korzystają korporacje, urzędy oraz osoby prywatne. Otwarcie granic Unii Europejskiej stworzyło szerokie możliwości prowadzenia transakcji handlowych, podjęcia pracy za granicą czy przeprowadzki do innego kraju, a co za tym idzie, zwiększyła się rola tłumacza przysięgłego. Jeśli poszukujemy specjalisty od języka hiszpańskiego, to biuro Doroty Kęsik-Szlęzak w Katowicach wykonuje wszelkie przekłady uwierzytelnione.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczeniu uwierzytelnionemu podlegają dokumenty i odpisy takie jak: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna i studencka; świadectwo urodzenia i pracy; pełnomocnictwo, akt małżeństwa i zgonu; testament, akt notarialny, karta i dowód rejestracyjny pojazdu; certyfikat, zaświadczenie o niekaralności, umowa spółki oraz dokumenty założycielskie firmy; pismo i zaświadczenie z urzędu etc. Często zgłaszają się do biura kontrahenci zagraniczni, w celu potwierdzenia umów itp. Tłumacz przysięgły zajmuje się również przekładami ustnymi, więc uczestniczy w sprawach sądowych, konferencjach, transakcjach, zawieraniu związków małżeńskich w USC oraz przy podpisywaniu umów w kancelariach notarialnych.

Kiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?