Author: pkt

Jak tłumaczy się instrukcje?

Jak tłumaczy się instrukcje?

Zdecydowana większość produktów musi obowiązkowo posiadać instrukcje. Sprawa wydaje się prosta, jeżeli towar ma być sprzedawany na terenie jednego kraju. A co w przypadku, gdy producent planuje wkroczyć na rynki zagraniczne? Wówczas musi obligatoryjnie sporządzić instrukcję w języku państwa, w którym będzie prowadził sprzedaż.

Dlaczego powinno tłumaczyć się patenty?

Dlaczego powinno tłumaczyć się patenty?

Wynalezienie rozwiązania, które jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania, uprawnia do ubiegania się o patent. To prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych. Wiele osób zastanawia się jednak, gdzie i w jaki sposób ubiegać się o ochronę, aby była ona jak najbardziej skuteczna.

Co trzeba wiedzieć o tłumaczeniach prawnych?

Co trzeba wiedzieć o tłumaczeniach prawnych?

Profesjonalne biura tłumaczeń proponują swoim klientom szeroki zakres usług. W ich ofercie znaleźć można zarówno tłumaczenia zwykłe, jak i tłumaczenia specjalistyczne. Do czynności, które są przez nie realizowane, zaliczyć należy między innymi tłumaczenia prawne. Czym dokładnie są przekłady tego typu? Jakich tekstów dotyczą i kto je zamawia? Sprawdź to!

W jaki sposób tłumaczy się dokumenty handlowe?

W jaki sposób tłumaczy się dokumenty handlowe?

Nie zawsze, ale bardzo często tłumaczenie dokumentów biznesowych, bankowych i podatkowych wymaga formy tłumaczenia poświadczonego, czyli tłumacza przysięgłego. Przepływ dokumentacji jest znaczący, a obecnie w kontekście wolnego przepływu dóbr, kapitału i pracowników ramach rynku Unii Europejskiej nawet niewielcy przedsiębiorcy współpracują z podmiotami zagranicznymi czy też rozszerzają swoją działalność

Poznaj różnicę między tłumaczeniem prawnym a prawniczym

Poznaj różnicę między tłumaczeniem prawnym a prawniczym

Chociaż w języku potocznym bywa, że określenia „prawny” i „prawniczy” uznawane są za synonimiczne, bynajmniej poprawne nie jest stosowanie ich ten sposób przez prawników i tłumaczy przysięgłych. Szczególnie w drugim przypadku różnica pomiędzy tekstem prawnym a prawniczym może przesądzać o cenie tłumaczenia, a nawet możliwości podjęcia się takiego zadania.

Tłumaczenia tekstów vs RODO

Tłumaczenia tekstów vs RODO

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które obowiązuje od 28 maja 2018 roku, zmieniło funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw w różnych branżach, w tym tłumaczy. Związane jest z nowymi procedurami, które muszą być wdrożone i przestrzegane. Zobowiązana do tego jest każda firma, niezależnie czy działa w sektorze prywatnym, czy publicznym. A jakie