W jaki sposób tłumaczy się dokumenty handlowe?

Nie zawsze, ale bardzo często tłumaczenie dokumentów biznesowych, bankowych i podatkowych wymaga formy tłumaczenia poświadczonego, czyli tłumacza przysięgłego. Przepływ dokumentacji jest znaczący, a obecnie w kontekście wolnego przepływu dóbr, kapitału i pracowników ramach rynku Unii Europejskiej nawet niewielcy przedsiębiorcy współpracują z podmiotami zagranicznymi czy też rozszerzają swoją działalność także na kraje sąsiednie.

Jakie dokumenty handlowe podlegają tłumaczeniu?

Kontrahenci w postaci zagranicznych przedsiębiorców i podmiotów publicznych czy przykładowo eksportowanie produkowanych bądź sprowadzanych produktów to z reguły zyskowne, ale niestety jednocześnie wymagające okoliczności. Tłumacze przysięgli w kontekście biznesowym najczęściej tłumaczą:

  • wszelkie umowy handlowe (także umowy zawierane z klientami, regulaminy);
  • dokumenty firmowe – akty założycielskie, umowy spółki, statuty;
  • faktury i inne dokumenty rachunkowe, tj. wyciągi bankowe, sprawozdania, rachunki, dokumenty księgowe i kadrowo-płacowe;
  • dokumenty przetargowe, oferty, korespondencję, strony internetowe;
  • zgody i koncesje.

Wiele z nich musi mieć formę tłumaczenia poświadczonego. Jeżeli przedsiębiorca załatwia jakiekolwiek sprawy przed urzędami bądź sądami zagranicznymi, tylko tłumaczenia pism urzędowych dokonane przez tłumacza przysięgłego (lub przez niego poświadczone) będą miały znaczenie w postępowaniu.

Z kolei tłumaczenie umów zawieranych przez przedsiębiorcę – chociaż mają zazwyczaj charakter prywatny i dla swej ważności nie wymagają formy tłumaczenia poświadczonego – także często zlecane jest profesjonalnym tłumaczom ze względu na chęć zabezpieczenia swoich roszczeń w ewentualnych postępowaniach sądowych – oraz ograniczenie kosztów na przyszłość i zaoszczędzenie czasu.

W jaki sposób tłumaczy się dokumenty handlowe?