Dlaczego powinno tłumaczyć się patenty?

Wynalezienie rozwiązania, które jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania, uprawnia do ubiegania się o patent. To prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w celach zarobkowych. Wiele osób zastanawia się jednak, gdzie i w jaki sposób ubiegać się o ochronę, aby była ona jak najbardziej skuteczna.

Kiedy trzeba dokonać tłumaczenia patentu?

Na wstępie należy rozróżnić dwie drogi ubiegania się o patent. Wynalazca może dokonać zgłoszenia w polskim Urzędzie Patentowym. Jeżeli otrzyma on decyzję pozytywną, wówczas wynalazek zyskuje ochronę na terytorium kraju.

Niektóre innowacyjne rozwiązania, ze względu na swój szczególny charakter, powinny być zabezpieczone także poza granicami Polski. Wówczas należy dokonać zgłoszenia w Europejskim Urzędzie Patentowym, jednak nie obędzie się bez tłumaczenia pism urzędowych. Na podstawie pozytywnej decyzji wynalazek zyskuje ochronę na terenie krajów należących do Europejskiej Organizacji Patentowej. Obecnie jest to niemal 40 państw.

Przekład patentów – co warto wiedzieć?

Zdecydowanie lepiej ubiegać się o patent przed EUP. W ramach zbliżonej procedury można bowiem zyskać znacznie większy zakres ochrony. W praktyce wynalazca zabezpiecza swoje interesy w najlepszy możliwy sposób.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że przekład dokumentacji musi być dokonany w sposób profesjonalny. Wynika to z faktu, że przedstawione tłumaczenie zyskuje wówczas moc prawną. Zważywszy na specyficzny charakter treści takich dokumentów, zawierających skomplikowaną i specjalistyczną terminologię, przekład odgrywa ogromną rolę. Z tego względu warto zgłosić się do tłumacza o niezbędnej wiedzy oraz bogatym doświadczeniu, który zadba o poprawność nie tylko w sensie językowym, ale i technicznym.

Dlaczego powinno tłumaczyć się patenty?