Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca?

Prawo wskazuje na to, że wszystkie akty notarialne podpisywane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej muszą być sporządzane po polsku. O czym trzeba więc pamiętać, gdy w procedurze tej uczestniczy obcokrajowiec nieznający w pełni języka polskiego?

Obecność tłumacza przysięgłego

Jeśli obcokrajowiec nie zna naszego języka wówczas konieczne jest, aby w procedurze uczestniczył tłumacz przysięgły. Zadaniem takiego specjalisty jest przetłumaczenie treści dokumentu w języku ojczystym dla obcokrajowca, ewentualnie po angielsku, jeśli ma on jego biegłą znajomość i to zarówno w mowie, jak i w piśmie. Jak więc widać tłumaczenia pism urzędowych, a konkretnej aktów notarialnych wymagają spełnienia tej jakże ważnej zasady.

Dlaczego tłumacz przysięgły musi uczestniczyć przy podpisaniu aktu notarialnego?

Co sprawia, że obecność tłumacza jest tak ważna? Chodzi oczywiście o dokładne zrozumienie treści aktu, w przeciwnym bowiem razie może wiązać się to z jego nieważnością. W takich dokumentach często pojawiają się przecież skomplikowane pojęcia, których zrozumienie jest kluczem do prawidłowego zinterpretowania treści całego aktu.

Podpisywanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca

Jak proces ten wygląda od strony praktycznej? Zazwyczaj notariusz odczytuje akt po polsku, tłumacz zaś podejmuje się tłumaczenia przedkładanej treści zdanie po zdaniu. Ważnym etapem jest też upewnienie się, że cudzoziemiec zrozumiał treść dokumentu i nie ma wątpliwości co do jego interpretacji. Dopiero po takim potwierdzeniu składane są podpisy i to nie tylko stron, ale także tłumacza przysięgłego. Ten ostatni jest zobligowany również do pozostawienia swoich danych, w tym numeru uprawnienia zezwalającego na świadczenie usług w tym zakresie.

Jak doskonale widać, podpisywanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca odbiega od tradycyjnej procedury. Jako tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego również podejmuję się tego typu zleceń. Serdecznie zachęcam więc do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o tej usłudze oraz skorzystać z mojej pomocy.

Jak wygląda podpisanie aktu notarialnego z udziałem cudzoziemca?