Jakie trzeba ponieść koszty korzystając z tłumaczeń?

W obecnych czasach tłumaczenia są bardzo potrzebne, zarówno firmom, jak i osobom prywatnym. Tłumaczy się literaturę, a także umowy, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi oraz inne fachowe pisma.

Jakie są rodzaje tłumaczeń?

Jednym z rodzajów tłumaczeń są tak zwane tłumaczenia zwykłe, czyli takie, które nie wymagają tłumacza przysięgłego. Zazwyczaj jest to korespondencja prywatna i biznesowa, artykuły z gazet, katalogi czy treści reklamowe. Taką usługę może wykonać osoba, która zna dobrze dany język. Nie daje to jednak pewności rzetelnego przekładu. Taką gwarancję daje tylko profesjonalne agencja tłumaczeń. Innym rodzajem tłumaczeń są tłumaczenia uwierzytelnione. Takiego przekładu może dokonać tylko tłumacz przysięgły. Tak tłumaczonych dokumentów, opatrzonych własnoręcznym podpisem wraz z danymi osobistymi i pieczątką tłumacza wymagają urzędy i instytucje państwowe. Inny dokument nie może być przez te instytucje uwzględniony. Wszelkie profesjonalne tłumaczenia z języka hiszpańskiego i na hiszpański wykonuje Dorota Kęsik-Szlęzak – tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego.

Od czego zależy cena tłumaczenia dokumentów?

Ceny tłumaczeń  uzależnione od rodzaju tłumaczeń. Inne ceny obowiązują tłumaczenia uwierzytelniające, a inne zwykłe. W przypadku standardowych dokumentów, takich jak na przykład akt urodzenia, zaświadczenie o niekaralności czy dowód rejestracyjny stawki zazwyczaj są ryczałtowe. W takim przypadku warto pokazać dokument i na miejscu zapytać o jego wycenę. Może okazać się, że cena uzależniona będzie od objętości dokumentu i wówczas podaje się ją w stawce za ilość znaków ze spacjami. Z pewnością dotyczyć to będzie umów, regulaminów, czy wszelkiej dokumentacji technicznej lub medycznej. Specjalistyczne tłumaczenia wymagają stosowania języka branżowego, a także dysponowania wiedzą z danej dziedziny, a ich cena ustalana jest osobno dla każdego pisma, zgodnie z obowiązującą stawką rozliczeniową. Cena może być również uzależniona od tego, czy usługa ma być wykonana ekspresowo, czy w standardowych czasie.

Jakie trzeba ponieść koszty korzystając z tłumaczeń?